Een kleine begraafplaats waar het wel prettig dwalen was. Er zijn een aantal bijzondere graven te vinden, nu besef ik me uiteraard dat ik dit benader vanuit mijn interesse voor begraafplaats fotografie.

Over de Begraafplaats
Toen in 1927 het kerkhof van Zesgehuchten (aan de noordzijde van de kerk) vol raakte, werd een akker aan Hoog Geldrop als nieuwe begraafplaats ingericht. De huidige indeling is nog volgens het toen geldende concept, nl het zogenaamde kruismodel. Het gehele kerkhof is omsloten door een fraaie beukenhaag.
De calvarieberg, de priestergraven, een graf van een zoeaaf en de beukenhaag staan op de gemeentelijke monumentenlijst.
Tot vóór 1970 had het kerkhof een zogenaamde “ongewijde” hoek, waar doodgeboren kinderen werden begraven. Gelukkig is deze situatie gewijzigd en is dit grafveld toegevoegd aan het kerkhof. Door betrokken ouders is er een klein monumentje geplaatst.
Vroeger werd hier nog begraven naar rang en stand, maar dit gebruik behoort al lang tot het verleden. Nu wordt men gewoon in volgorde begraven.
Bron Parochie Icasius

Advertentie